Elevador de peroles i pasteres Model 500

Model F-500 (fix)

Model M-500 (Mòbil)

 • Elevador indicat especialment per descarregar perols i pasteres.

 • Alçada màxima de descàrrega 2 metres.

 • Posició “A” o “B” segons necessitats d’ubicació.

 • Moviment perol/pasteres estabilitzador amb bandes de polietilè, cargol de bronze amb dispositius de seguretat i vis sens fi, suportat per rodaments axial i cilíndrics.

 • Construït totalment en acer inoxidable.

 • Motor: 3 CV potència.

 • Quadre elèctric de maniobra incorporat en columna amb contactors i relé tèrmic de seguretat, connectat a 220 o 380 volts.

 • Normes CE.

 • Mides model F-500 Fix: 1 x 1 x 2,60 metres.

 • Carrega màxima: 250 Kg.

 • Mides model M-500 Mòbil: 1,38 x 1,04 x 2,63 metres.

 • Carrega màxima: 350 Kg.

Categoria: