Laminadora SF500

Les Laminadores Comema, estan dissenyades i construïdes, per cobrir totes les necessitats en el treball de tot tipus de pasta.

  • Aconsegueix gruixos extremadament reduïts.

  • Els cilindres de laminació, estan coberts de crom dur, rectificats i polits.

  • Les rasquetes i les cintes són fàcilment desmuntables, el que permet una fàcil neteja.

  • Tots els rodaments són blindats, per evitar la possible infiltració de farina.

  • La cinta que estira sempre va a més velocitat que la que lliura, evitant arrugues en la massa.

  • Les dues cintes són abatibles reduint al mínim l’espai ocupat per la màquina quan aquesta està plegada.

  • Reixes de protecció tractades anticorrosió.

  • Muntada sobre rodes, facilita el seu desplaçament i la seva neteja.

  • Doble accionament per pedal o bé per palanca manual.

  • Normes CE.

Categoria: